W centrum zainteresowania jest wsparcie, ulepszenie i polepszenie stanu zdrowia aż do późnej starości w domach opieki. Nasza usługa zawiera pozycje wysokowartościowego i fizjologicznie dopasowanego programu żywieniowego (w tym catering dietetyczny). Wiemy jak ważne jest prowadzenie dokumentacji oraz komunikacja między pracownikami zajmującymi się opieką oraz pracującymi w kuchni czy serwisie. Oferujemy szeroką indywidualizację – wszystkie elementy usługi dostosowujemy do Państwa potrzeb oraz warunków istniejących w placówce. Dzięki temu oferowana przez nas usługa cateringu może w pełni się rozwinąć i wpłynąć na polepszenie stanu zdrowia Państwa podopiecznych, minimalizację kosztów- dzięki mniejszym nakładom na bezpośrednią opiekę oraz pozytywne postrzeganie placówki.